SPONSORLIGAN I ALLSVENSKAN MED IFK NORRKÖPING

Om skillnaderna i reklam och sponsorintäkter mellan de allsvenska klubbarna.

Under 2017 hade ( enligt EY/Resumé) Malmö FF högst med 69 MSEK i intäkter medan nykomlingen Sirius hade lägst med 13 MSEK. Det som förvånar många är IFK Norrköpings låga intäkter på 16 MSEK.

BETRÄFFANDE IFK NORRKÖPING – MARKNADSFÖRING OCH SPONSRING

Jag har sysslat med sponsring och marknadsföring i olika företag sedan 1970 – talet.

Jag har följt IFK Norrköping under 60 år (sedan jag var tio år) och dessutom studerat föreningens historia och fört statistik lika länge.

Jag har sedan mina universitetsstudier inte bara intresserat mig för vad som händer på fotbollsplanen utan också allt som händer vid sidan om planen. Ledningens kompetens, ekonomi, organisation, marknadsföring, arenan och föreningens relationer till supportrar, kommun, företag etc.

Baserat på min erfarenhet av IFK Norrköping så är min högst personliga uppfattning om föreningens låga sponsorintäkter följande:

– Marknadssidan har inte haft en hög status inom föreningen. Ständiga byten av sportchef och personal inom försäljning och marknadsföring visar detta.

– IFKs degraderingar till Superettan sammanföll med LHCs framgångar i ishockey. LHC har varit mer framstående när det gäller sponsring. Enligt uppgifter i media hade LHC under några år sponsorintäkter från företag i Norrköping på upp till 20 MSEK. IFK har förmodligen inte fått tillbaka så mycket av dessa MSEK.

– IFKs nuvarande lednings bristande intresse för föreningens framgångsrika historia är en hämsko. Om det kan jag tala hur länge som helst! Jag har också gjort jämförelser med framgångrika klubbar ute i världen.

Ett talande exempel: När Real Madrid presenterar en ny spelare så var det under många år Alfredo di Stefano som överlämnade tröjan från den äldre generationen till den yngre. Det skulle vara otänkbart att Ove Kindvall, världsmästare för klubblag, som numera bor i Norrköping skulle göra detsamma!                                                                                                                                                                                                                                                                                   Det är också högst anmärkningsvärt att på IFKs egen Hemsida är texten om Arenan betydligt mer omfattande än texten om fotbollslagets framgångsrika historia. Arenan har bara tillhört IFK under några år medan fotbollen har funnits på programmet under 116 år!

– Sist men inte minst! Om jag sponsrar IFK idag så vet jag inte om jag sponsrar fotbollslaget, arenan eller båda! Jag har förståelse för att IFK i det prekära ekonomiska läget för några år sedan tog över ansvaret för Arenan och på det sättet fick ett dolt stöd av Norrköpings skattebetalare. Hur stort stödet blir beror ju på hur det ägda området disponeras i form av byggrätter och eventuell försäljning av mark. Jag vet inte om stödet uppgår till 20, 30 eller 50 MSEK.

Min slutsats är att jag förstår varför IFK har låga sponsorintäkter. Ändå känns det lite pinsamt att Elfsborg hade dubbelt så höga sponsorintäkter som IFK år 2017!

Tomas Junglander

2018-04-05

ATT ÄGA ELLER INTE ÄGA SIN ARENA DET ÄR FRÅGAN

eller som författaren Torbjörn Andersson skulle uttrycka det: “Spela fotboll bondjävlar”  (efter boken med samma namn)

Kärnverksamhet är ett vackert ord för mig. Inom näringslivet menar vi då att vi koncentrerar verksamheten på det som vi är bäst på. Översatt till idrott i allmänhet och till fotboll i synnerhet betyder det att vi koncentrerar oss på att spela fotboll och låter det allmänna, i regel kommunerna, äga och driva arenorna.

I dag är det bara Malmö FF och IFK Norrköping, bland de allsvenska lagen, som äger sin arena.

I Göteborg är det, kommunägda fastighetsbolaget, Higab som äger arenorna.

Tidigare i år tog Kalmar kommun över Kalmar FF s arena sedan klubben hade kommit på obestånd.

Malmö FF investerade enligt uppgift 695 miljoner kronor i Swedbank Arena som invigdes 2009. Klubben kan i kraft av sitt deltagande i Champion League hantera den investeringen…..i varje fall just nu!

IFK Norrköping hamnade i en svacka redan i mitten av 1990-talet och degraderades till Superettan 2002. Laget fick tillbringa åren 2003-2007 och 2009-2010 utanför Allsvenskan.                                                                                                                   För oss närmast sörjande var detta en slags förnedring. Vi tillhör ju Allsvenskan! Något annat finns egentligen inte i vår sinnevärld! Det som hände då kan egentligen inte hända!

Till följd av brist på framgångar på fotbollsplanen kombinerat med flera misslyckade rekryteringar av ordförande och en svag styrelse i övrigt var IFK Norrköping år 2010 på ruinens brant.

Året innan hade IFK fått en ny dynamisk ordförande med stor erfarenhet av att driva företag såväl i Sverige som internationellt.

För att rädda IFK från konkurs fick klubben möjlighet att köpa arenan av Norrköpings Kommun för 300 miljoner kronor. Övertagandet skedde i flera steg. Hela affärsupplägget byggde på att IFKs nya ordförande Peter Hunt via sitt företag investerade 20 miljoner kronor i projektet. IFK förbinder sig att amortera 1 miljon kronor de första åren för att efter fem år amortera 7 miljoner kronor per år.    ..                      Vän av ordning undrar då hur stort stödet från Norrköpings skattebetalare i praktiken blev. Det har aldrig blivit offentligt!

Genom övertagandet har IFK blivit ett fastighets- och markbolag med fotboll som specialitet. Under de senaste åren har Arenabolaget sålt byggrätter på arenaområdet till byggbolag. Idag finns både bostäder och kontor vid arenan. Dessutom har IFK själva investerat i anläggningen med bland annat träningshall och ett supermodernt gym.

Till återkomsten i allsvenskan 2011 värvade klubben Janne Andersson som tränare. Det beslutet resulterade i att IFK fick en långsiktig plan för både sportslig och ekonomisk framgång. Under Janne Anderssons fem säsonger i IFK hamnade klubben på plats nummer tretton, fem, nio, tolv och kröntes med föreningens 13:e Guld 2015. För Janne själv lade framgångarna grunden till att han sommaren 2016 utnämndes till svensk förbundskapten.

Knappast någon allsvensk klubb får intäkterna att överstiga utgifterna utan spelarförsäljningar. IFK s framgångar har lockat utländska klubbar att värva. IFK har sålt hela tio spelare till utlandet under 2016-2017 och har fått riktigt bra betalt. Därför har det varit svårt att tacka nej speciellt som många av spelarna har haft som mål att få utlandskontrakt.

Jag har full respekt för att IFK har valt denna filosofi. Problemet för mig och många andra är att klubben inte har lyckats ersätta dessa spelare fullt ut. Det gäller speciellt för den offensiva delen. Den senaste försäljningen av Sebastian Andersson ägde dessutom rum i sista minuten innan transferfönstret stängde. Det i sin tur innebar att IFK inte fick någon möjlighet att ersätta honom.

Jag har förstått att intäkterna från spelarförsäljningarna har gått direkt in i Arenabolaget. Det innebär att intäkterna inte enbart tillfaller fotbollen utan ska vara med om att bygga upp ett aktiekapital och finansiera amorteringar och övriga utgifter för arenan.

Att äga sin arena kan givetvis ge IFK vissa fördelar Bland annat kan klubben föra pengar mellan arenan och klubben, och klubbens bolag – utan negativa skattekonsekvenser Jag ser inte denna fördel så avgörande att det uppväger nackdelarna! Intäkterna från spelarförsäljningarna  behövs för att utveckla fotbollen internt men också för att ersätta spelare som lämnat!                                                                                                                 .

Jag har full förståelse för att IFK övertog arenan (idag kallad Östgötaporten) från kommunen år 2010 eftersom kommunen på detta sätt mer eller mindre räddade IFK och betalade för det värdefulla varumärke som IFK utgör för staden Norrköping. I dag är situationen annorlunda! Jag kan inte se på vilket sätt det skulle vara svårare att utveckla arenan med kommunen som ägare.                                                                               Att det krävs olika kompetens för att driva en arena och att driva en fotbollskubb visar inte minst det faktum att IFK sedan 2010 är inne på sin fjärde klubbdirektör efter Krister Eriksson, Magnus “Munken” Karlsson och Patrik Selin. Idag kallas klubbdirektören för koncernchef!

Då är vi tillbaka där jag började. Jag anser att IFK Norrköping ska koncentrera sig på kärnverksamheten och det är fotboll med inritning på internationell nivå. Vi har under de senaste åren fått motstridande signaler. Ena dagen ska IFK satsa på Europaspel andra dagen är högsta prioritet att långsiktigt satsa på ungdomsverksamheten. För Europaspel måste IFK satsa på regelbundna förstärkningar. Det har de två senaste årens pinsamt svaga insatser i kvalmatcher till Europa League visat med besked!                                                                                                                                        Låt arenan, Östgötaporten, återgå till Norrköpings kommun där den hör hemma!

Tomas Junglander

2017-09-11

 

SNACKA OM VINSTER I VÄLFÄRDEN – OM VÅRA PPM FONDER

Om okunniga politiker och en finansbransch som tar tillfället i akt!

Frågan om vinster i välfärden är högst aktuell. Då talar vi oftast bara om skola, vård och omsorg. För mig tillhör också bostad och pension välfärden. Och det talar vi inte om!

ALLRA skandalen har satt fokus på det destruktiva i premiepensionssystemet, PPM.

Tanken att du själv ska få bestämma över en del av dina pensionsavsättningar är god. Några krav på de privata fondbolagen vad gäller bra avkastning och låga förvaltningskostnader har inte funnits. Samtidigt har aggressiva försäljningsmetoder drabbat många kunder.

Vi brukar skilja på aktiv och passiv fondförvaltning. Passiva fonder är i regel indexfonder med lägre avgifter. Aktiva fonder tar ut högre avgifter med motiveringen att man arbetar för att uppnå högre avkastning än index. Facit visar att dyra fonder sällan resulterar i bättre fondförvaltning. Passiv förvaltning innebär ju inte att man sitter still i alla lägen utan att man gör val som är “långsiktiga” och inte agerar på varje förändring på marknaden.

 Premiepensionen är en del av den allmänna pensionen. Varje medborgare som deklarerar inkomst i Sverige betalar 18,5% av densamma i pensionsavgift av vilket 2,5 % går till premiepension resten administreras av fem statliga AP fonder.                         Du bestämmer själv hur du vill att din premiepension ska förvaltas. Du kan välja upp till fem av cirka 800 olika fonder och utvecklingen i de fonder du valt bestämmer sedan hur stor premiepensionen blir. Om du inte är nöjd med ditt val kan du alltid byta fonder utan kostnad. Gör du inget eget aktivt val placeras dina pengar i Ap7 Såfa som förvaltas av den statliga Sjunde AP-fonden.                                                                                                 .                                      Det betyder att fem AP fonder förvaltar 86% av dina pensionsavgifter medan ca 800 fonder är med om att förvalta 14 % av dina pensionsavgifter. Eftersom ca 3,5 miljoner svenskar inte har gjort ett aktivt val utan har sina pengar i Sjunde AP-fonden (Ap7 Såfa) förvaltar de ca 800 privata fonderna mindre än 10% av alla pensionsavgifter.

ALLRA fick  kritik för att fondernas avgifter varit skyhöga samtidigt som avkastningen varit usel. Under många år levde ägarna till ALLRA lyxliv på dina pensionspengar. Efter SvD Näringslivs och andra mediers rapportering utreder Ekobrottsmyndigheten nu ALLRA för trolöshet mot huvudman. Och nyligen meddelade Ålandsbanken att man köper ALLRAs  PPM-fonder. De cirka 90 000 sparare som hade sina PPM-pengar kvar hos ALLRA  flyttas nu automatiskt till Ålandsbanken. Endast cirka 40 000 av 130 000 PPM-sparare hade tagit ut sina pengar ur ALLRAs fonder innan försäljningen till Ålandsbanken ägde rum trots den intensiva mediebevakningen.

Vad säger det om allmänhetens intresse av och kunskap om Premiepensionssystemet?

Din premiepension kan komma att stå för en betydande del den dag du går i pension. Allt mellan flera hundratusen upp till ett par miljoner kronor kan bli skillnaden beroende på dina val.

ALLRA hette fram till 2013 Svensk Fondservice. Med 800 fonder i bokstavsordning förstod säkert ägarna fördelen med att byta till ett namn som börjar på bokstaven A.

ALLRA hade innan slutet 250 medarbetare varav ca 100 var på väg att sägas upp innan avyttringen av fonderna. Dessa 100 borde då vara de som sysslade med premiepensionsfonderna. Det innebär att 100 medarbetare förvaltade ca 130 000 pensionssparare.

7:e AP fonden har idag 27 medarbetare och förvaltar ca 3,5 miljoner pensionssparare. En del av placeringarna görs av särskilt anlitade utomstående kapitalförvaltare, ofta större specialiserade firmor. Detsamma gäller för de privata fonderna.

AP7 Såfa satsar på indexförvaltning av globala aktier kombinerat med Aktiv förvaltning på vissa marknader.

Sedan starten har AP7 Såfa gett spararna högre avkastning och lägre avgifter än de privata premiepensionsfonderna i snitt. Årsavgiften är 0,14 procent, när den till exempel för ALLRA Lagom var 2,29 procent.

Hur har våra politiker kunnat tillåta att vi har utformat ett system med ca 800 fonder att välja mellan för att förvalta mindre än 10 % av våra pensionsavgifter.

Det finns inget som visar att dyra fonder med höga avgifter per automatik ger högre avkastning för dig som pensionssparare.

Och nu är vi framme vid vinsterna i välfärden.

Det finns inga begränsningar för ägarna till dessa privata fonder när det gäller vinstuttag i form av utdelning till ägarna. Varje krona i utdelning och varje dåligt förvaltad fond drabbar inte i första hand ägarna. Det drabbar dig och din framtida pension.

Premiepensionssystemet har skapat ett stort antal tusen välbetalda tjänster inom finanssektorn och en gigantisk kapitalöverföring från våra pensioner till en välmående finanssektor.

Om vi minskar antalet fonder med 95% till ca 40 fonder skulle vi minska de administrativa  kostnaderna med ett stort antal miljarder kronor per år under förutsättning att de återstående 40 fonderna  kan förvalta alla pensionssparare utan personalförstärkning.  Konkurrensen när det gäller avgifternas storlek skulle dessutom bli hårdare. Statliga 7:e AP fonden administrerar 3,5  miljoner pensionssparare med ett väldigt litet antal medarbetare! Även de mest aktiva skulle säkert klara sig med 40 fonder att välja mellan.                                          Flera experter anser att  10-20 standardiserade fonder med olika riskprofil skulle räcka. Då skulle också övervakningen av fonderna fungera bättre!  Att lägga ned PPM systemet helt och hållet anses omöjligt i och med att det idag finns 1 000 miljarder kronor i systemet.   

Sveriges statsminister ansåg för en tid sedan att vi inte ens behöver tio fonder att välja mellan. Och för några dagar föreslog regeringen åtgärder som ska minska antalet fonder till ca 500 och ta bort de värsta avarterna i Premiepensionssystemet.              För våra politiker tog det 17 år efter de första insättningarna i premiepensionen att förstå vad man ställt till med.

Vi kan nog konstatera att pensionsspararna helt onödigt förlorar ett stort antal miljarder kronor per år på grund av  ett destruktivt  premiepensionssystem som skapades av okunniga politiker påhejad av en girig finansbransch.

Att din pension kommer från flera olika håll är då ingen tröst. Du får allmän pension från staten och tjänstepension från jobbet och kan själv lägga till ett privat sparande.

Tomas Junglander

2017-05-31