VI HADE VÄRLDENS KANSKE BÄSTA ELSYSTEM!

I mitten på 1990 talet tog avregleringarna av el, post, tele och tågtrafik fart på allvar. Målen var effektivare marknader, bättre kvalitet och lägre priser.

Sverige gick med i EU 1995 så det var ingen tillfällighet att avregleringen av elmarknaden ägde rum 1996. Vi hade redan från början ett behov av att vara till lags. Vi ansträngde oss att vara bäst i klassen när det gäller anpassning. Vi anpassar oss mer än andra EU länder genom hela 2000 talet. Det gäller till EU i allmänhet och till Danmark i synnerhet. Vi stänger två väl fungerande kärnkraftverk i Barsebäck 1999 och 2006 efter påtryckningar från Danmark.

Sverige blev ett rikt land genom att öppna sig mot omvärlden. Exporten av råvaror som järnmalm, trä, stål och pappersmassa är fortfarande ett av fundamenten för det svenska välståndet. Och det är här som god tillgång till billig energi kommer in!

Sverige hade tillgång till älvar i norra delen av landet som kunde byggas ut för att ge vattenkraft. Sverige tog också ett tidigt beslut om att satsa på kärnkraft för södra delen av

landet. Den tekniska kompetensen för att genomföra det hade vi tack vare ASEA ATOM i Västerås.

”Elen sågs inte som en handelsvara utan som en gemensam samhällsnytta. Det var ett synsätt som levde kvar ända till avregleringen 1996” säger KTH professor Arne Kaijser.

Sverige lämnade då ett av världens bästa elsystem. Med vattenkraften i Norrland och de tolv kärnkraftreaktorerna i södra Sverige hade vi ett helt fossilfritt elsystem. Vi hade också ett underförstått kontrakt med så väl hushåll som företag och kommuner om att billig och leveranssäker el var en självklarhet i Sverige även på vintern.

I mellersta och södra Sverige stod dessutom ett tiotal reservkraftverk startklara.

Avvecklingen av planerbar elkraft i södra Sverige och grannländernas fossilberoende har blivit en kostsam katastrof för svenska elkonsumenter. Mellan 1999 och 2020 har vi stängt sex av våra 12 kärnkraftsverk.

Den bästa medicinen på kort sikt är att sänka skatten på el och den enda medicinen på lång sikt är att producera mer billig el i södra Sverige och i grannländerna.

Indelningen i olika elprisområden som anses vara boven i dramat kring dagens elpriser blev genomfört 2011. Bakgrunden var att Danmark år 2006 anmälde Sverige till EU – kommissionen för att Sveriges brist på elprisområden var ett brott mot EU:s regler och kunde strida mot konkurrensreglerna. Skåne hade vid den tiden billigare el än Danmark. Sverige gick med på att indela den svenska marknaden i olika elprisområden!

Det blev ingen debatt om konsekvenserna för den svenska elmarknaden. Sverige är i dag nettoleverantör av el till EU och vi har fått tyska elpriser som slår hårt särskilt i södra Sverige. 

När Miljöpartiet och Socialdemokraterna bildar regering 2014 så kommer man överens om att ersätta kärnkraften med sol, vind och annan förnybar energi. Därmed avbryts planerna på ny kärnkraft och den gamla kärnkraften får tuffare krav, som påskyndar dess stängning.

Vi har ännu inte sätt alla följder av energikrisen. En kris som vi hade kunnat undvika. I stort sett alla regeringar sedan avregleringen 1996 är ansvariga för detta genom ogenomtänkta och kortsiktiga beslut inom miljöområdet Det gäller den politiska processen i Sverige för att behålla regeringsmakten!

Sverige har anpassat sig till EU:s teoretiska och verklighetsfrämmande energipolitik. Samtidigt har Tyskland utan någon större kritik fram till helt nyligen gjort sig helt beroende av ett sedan 2008 krigsaktivt Ryssland genom hög andel import av gas och olja därifrån.

TOMAS JUNGLANDER

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *